Bedrijfsbouw Partners heeft opdracht gekregen voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw in Dordrecht.
Wij bedankten Layers-Development voor het vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.